Vädret på toppen just nu
  • flag
  • Plupps Kåta

    I kåtan som finns inne i vår Vinterträdgård bor Plupp. Ibland får han besök av sina vänner Hermelin och Lämmel 
    Alla barn är alltid välkomna till kåtan och den är välbesökt. Det finns en TV inne i kåtan som är full av mjuka kuddar.

    Utanför finns en lekhörna med allt möjligt skoj. Intill Plupps kåta rinner vår bäck genom Vinterträdgården och där simmar livs levande foreller!