Vädret på toppen just nu
 • flag
 • Skoter på fjället?

  Var får jag köra skoter?

  Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det anses tillåtet att köra på väl snötäckt mark om man inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Det är dock förbjudet att passera annans mark om det uppstår skada och det är till exempel förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark.

  Generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket.

  Det är inte heller tillåtet att köra alltför nära bostäder/bebyggelse

  Vidare gäller särskilda bestämmelser i nationalparker och naturreservat, och i vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för respektive skyddat område anges om snöskoteråkning är förbjuden.

  Allmän snöskoterkörning är också förbjuden i skidanläggningar eller i anslutning till dessa.

  Mer information finns hos Naturvårdsverket, Kommunen, Länsstyrelsen, Diplomerade snöskoteruthyrare samt lokala snöskoterklubbar.

   

   

  Följ Skoterleder

  På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Skoterleder i fjällen är liksom övriga fjälleder markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder, ta alltid hänsyn till skidåkare och andra aktiviteter som du kan påträffa. De allmänna skoterlederna finns inlagda på fjällkartan och mer information om lederna finns hos Länsstyrelserna i fjäll-länen. Observera att vissa leder som har ett ledkryss endast gäller för skidåkare.

   

   

   
   
   
   

   

  Körning på allmän och enskild väg

  Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

  När du passerar en väg ska alla passagerare (i pulka eller på skotern) gå över vägen.

  På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller "på annat tydligt sätt" (t ex en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).
  Bra sidor och mer info om skoterkörning hittar du på dessa sidor:
  Nationella Snöskoterrådet
  Terrängkörningslagen
  Fjällsäkerhet
   

   

   

   
   
   
   

   

  Vett & Etikett

  Det ligger ett stort ansvar på alla skoterförare att ta reda på vad det är som gäller innan man ger sig iväg. Förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket.

  De får gärna använda raststugorna men be dem ta med egen ved, städa efter sig och ta med skräpet hem. Att respektera andra längs lederna oavsett om de går eller åker skidor är självklart samt att respektera djur och natur.

  Som skoterförare har man alltid väjningsplikt för skidåkare, hundspann och gående. Det är förbjudet att åka i uppgjorda skidspår!

  Visa hänsyn till de boende och andra gäster genom att inte köra skoter mellan kl. 21:00-07:00.

  Be gärna gästerna se den här filmen innan de ger sig ut på skoterturen, den förklarar väldigt bra vad man ska tänka på när man kör skoter. 
   

   

   

  Renbetesland

  I området finns renar på vinterbete. Vintertid är renarna känsliga för störningar och behöver betesro. Hundar, skotertrafik och skoterspår kan driva renarna från betesområdet. Visa hänsyn genom att följa markerade vinterleder, undvik all skoterkörning utanför leder, även om det finns gamla skoterspår, stanna skotern och var tyst då renar passerar leden.

   

   

  Ledavgift & preparering

  Lös ledbevis eller medlemsskap när du ska ut och köra skoter. Intäkterna går oavkortat till ledunderhåll, skyltning, broar etc. Prepareringen av snöskoterlederna sköts av ideella skoterklubbar i området. De arbetar hårt på sin lediga tid för att hålla lederna i gott skick.

  Vad kostar ledavgifter/medlemsskap och hur betalar jag?
  Det är lite olika avgifter hos olika skoterklubbar men i Vemdalen kostar exempelvis ett Dagkort: 150:-, Veckokort: 400:-, Årskort 800:- Avgiften är per skoter. För medlemmar är det billigare.

  Ledbevis kan du köpa på Macken i Vemdalen, hos Vemdalen Experience i Vemdalen och Björnrike samt hos Turistinformationen på Skalets Torg.
  I Vemdalen finns även möjlighet att köpa via Swish: 1230730747
  Läs mer på Vemdalens Snöskoterklubbs hemsida.

  Läs mer om aktuell preparering på Vemdalens Snöskoterklubbs facebooksida.

  I Klövsjö är det frivilligt medlemskap som gäller. Det kostar 200kr för enskild och 300kr för familj. Du betalar in pengarna till Bankgiro 604-2709 och märker inbetalningen med namn och e-postadress.

  Läs mer på Klövsjö Snöskoterklubbs hemsida.

  Läs mer på Klövsjö Snöskoterklubbs Facebooksida.

   

   

  Var köper jag skoterledskartor?

  Vemdalen
  På Macken
  Vemdalen Experience

  Björnrike
  Vemdalen Experience

  Vemdalsskalet
  Turistinformationen vid Skalets Torg

  Klövsjö
  Klövsjö Bensin & Service

   

   

  Finns det guidade skoterturer?

  Det finns två företag i området som har guidade turer. Guidade turer måste förbokas innan och kan bokas dagligen.

  Vargen & Storhogna
  Äventyr & Konferens
  Tel 070 - 675 16 94

  Björnrike, Vemdalen, Storhogna
  Vemdalen Experience
  Tel 0684-140 40 el 0684 - 300 60
   

   

   

  Var hyr jag skoter om jag vill ge mig ut själv?

  Björnrike & Vemdalen
  Vemdalen Experience
  Tel 0684-140 40 el 0684 - 300 60

  Klövsjö
  Klövsjö Bensin & Service
  Tel 0682-213 12

  Vargen
  Äventyr & Konferens
  Tel 070 - 675 16 94

   

   

  Var ligger avlastningsplatser?

  Vargen
  Vid Vargen Fjällanläggning

  Storhogna
  Storhogna M på baksidan av anläggningen

  Vemdalen
  Vemdalen Experience

  Björnrike
  Vemdalen Experience

   

   

  Var kan jag tanka?

  Vemdalen på Macken
  Vargen vid Vargens fjällanläggning
  Klövsjö vid ICA
  Skoterleden går ända fram vid dessa ställen

  Vid Vemhåträffen i Vemhån, skoterleden passerar bara 5 meter ifrån.

   

   

  Får jag åka direkt från stugan?

  Beror lite på var stugan ligger men i det flesta fall är svaret nej och då hänvisar vi till avlastningsplatserna.

   

   

  Om jag vill ta skotern och äta en lunch var kan jag göra det?

  Björnrike
  Parkera vid Vemdalen Experience och sen får du gå några hundra meter fram till restaurangen vid Grizzlyområdet.

  Vemdalsskalet
  Du kan åka skoter ända fram till Jaktstugan, våffelstugan mitt på fjället.

  Vargen
  Nya Vargens Fjällanläggning

  Klövsjö
  Skoterleden går fram till Svartåstjärn ca.100 meter från Klövsjöfjälls restaurang.
  Du kan också ställa dig i hörnet på ICA parkeringen och gå till Restaurang N som ligger ca. 100 meter från ICA.

  Storhogna
  Storhogna Högfjällshotell & Spa - Skoterparkering strax ovanför hotellet.
  Storhogna M -  Skoterled går ända fram till skoterparkeringen på baksidan av Storhogna M.
  Samevistet -  Skoterled går ända fram.

  Vemdalen
  Skoterled ända fram till Nya Tonys Pizzeria sen kan du även gå till restaurang Husky, dessa ligger nära varandra. Det går också en skoterled förbi Vemdalens Camping.


   

   

   

  Om jag vill ta skotern och äta en medhavd lunch inomhus, var kan jag göra det?

  Det finns ett antal allmänna raststugor på fjället som man gärna får använda om man lämnar dem i gott städat skick. Ta med dig egen ved. Stugorna finns vid Oxsjön, Oxsjöcampen, Jaktstugan, Uppsalastugan, Timmerkojan.

  Finns det några bra utflyktsmål? Ja, på Vemdalens Snöskoterklubbs  sida hittar du trevliga utflyktsmål

   

   

  Måste jag ha förarbevis

  Om du ska köra snöskoter behöver du ett särskilt förarbevis. Du får också köra snöskoter om du har ett körkort eller traktorkort utfärdat första gången före 1 januari 2000.
  För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har
  1. Fyllt 16 år
  2. Gått en utbildning hos en godkänd utbildare
  3. Gjort ett godkänt kunskapsprov

  Utländska gäster måste ha ett skoterförarbevis, om man inte har det måste man boka guidad tur.

  Förarbevis på guidade turer
  Om man följer med på en guidad tur måste man ha skoterförarbevis då?
  Du måste vara minst 16 år och ha någon typ av körkort. Även en person som har körkort med behörighet AM (mopedklass 1) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar, även om han eller hon inte fyllt 16.